1.jpg

Каравани

Къмпингът разполага с 51 места, разделени условно в 2 сектора спрямо брега на морето.

Към всяко място получавате:

  • Парцелирано и номерирано място с размер 80 кв. м.
  • Електрифициране (до 2,20 kW) и водоснабдяване
  • Санитарните помещения в близост
  • Безплатно позициониране и репатриране на каравана
  • Един брой безплатно паркомясто
  • Wi-Fi

Всяко място е електрифицирано и водоснабдено.

Къмпинг Градина разполага с професионални перални и сушилни, които са на разположение на гостите.

Санитарни помещения

Санитарните помещения са обновени и се почистват и дезинфекцират редовно. Всеки гост разполага с чип за достъп до тях. Не се допуска влизането на външни лица.

Всеки гост разполага с чип за санитарните помещения, като по този начин се гарантира поддържането на чистотата им и използването им само от гости на къмпинга.