ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА" – 2024

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА" – 2024

БУНГАЛА

 1. Условия за резервации:

 При резервация и настаняване, всеки клиент е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг “Градина” и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това приема и настоящите Oбщи условия независимо от начина, по който е направена резервацията (онлайн, по телефона или на място).

 Резервации могат да бъдат направени на телефон: +359 888 77 33 44, на e-mail: reservations@campinggradina.com, директно на нашата уеб страница: https://campinggradina.com или на място в Къмпинг „Градина“.

 След получаване на авансово плащане от клиента, резервацията е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

 Уведомително съобщение за потвърждение на резервацията съдържа описание на тип и брой на резервирани бунгала, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявката за резервация.

 В периода между запитването и действителното осъществяване на резервацията, наличността може да се промени и това може да доведе до промяна в първоначалната цена или нейната наличност.

 Всички резервации ще останат временни, докато клиентът не заплати посочения по-долу депозит, потвърждаващ резервацията. След получаване на депозита, „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД ще изпрати на клиента уведомително съобщение за потвърждение на резервацията.

 Всяка резервация е лична и клиентът е отговорен за извършването на всякакви изменения по нея.

 Ако клиентът прави резервация от името на трето лице, той трябва да предостави детайлна информация за титуляра на резервацията. Клиентът е задължен да информира титуляра на резервацията относно нашите Общи условия.

 При резервация клиентът е длъжен да уведоми хотела за всякакви специални изисквания, за да се даде възможност на персонала, да отговори на нуждите му.

 За целия период на пребиваване, клиентът има право на безплатен достъп за 1 /един/ или 2 /два/ бр. МПС, в зависимост от резервирания тип бунгало, за което получава пропуск на рецепция при настаняване.

 При резервация клиентът следва да посочи регистрационния номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп.

 Втори и последващ автомобил, пристигнал по каквато и да е причина при наемателя, се заплаща на редовна цена по обявения ценоразпис на входа на паркинга.

 Леки товарни автомобили, микробуси, кемпери и други превозни средства, различни от леки автомобили, се допускат само за товаро-разтоварна дейност след предварителна уговорка с персонала на Къмпинга.

 При желание на наемателя да използва джет, лодка, АТВ и др. трябва да уведоми предварително Къмпинга. Позиционирането и експлоатацията на по-горе посочените се осъществява по надлежния ред от посочените за това места от персонала на Къмпинга - водни коридори, място за съхранение, престой и др.

 1. Цени и Плащания:

 Всички публикувани цени са за бунгало на вечер и включват: o ДДС o туристически данък o застраховка o паркомясто за превозно средство, в зависимост от типа бунгало: - едно паркомясто за едноспално бунгало - две паркоместа за двуспално бунгало o чадър и шезлонг или барбарон на плажа, според типа бунгало:

 • комплект чадър с шезлонг или барбарон за едноспално бунгало
 • два комплекта чадър с шезлонг или барбарон за двуспално бунгало

o безплатен интернет

„Къмпинг Южен бряг“ ЕООД приема следните методи на плащане:

o В брой, в български левове o Чрез ПОС терминал, на място o Чрез банков превод по следната банкова сметка:

    ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
   Титуляр: „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД
   IBAN: BG17CECB979010D9615305                
   BIC: CECBBGSF
 1. Плащания и фактури

 При заплащане на резервация за бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номерът на резервацията, както и името на лицето, титуляр на резервацията.

 Информация за плащането се съдържа в потвърждението на резервацията.

 В случай, че клиентът желае да получи фактура за направеното плащане, извършено по банков или друг електронен път, трябва незабавно след получаване на потвърждението на резервацията да ни изпрати данните за фактура на e-mail: reservations@campinggradina.com. При плащане на място е необходимо единствено да уведомите служителя на рецепция, който Ви обслужва, и да предоставите данните за фактура преди осъществяване на плащането.

 Възстановяване на суми, платени по банков или друг електронен път, се извършва по банкова сметка на клиента, от която е направено плащането, в срок от 10 работни дни.

 Възстановяване на суми, платени в брой, се извършва на място, на рецепцията на Къмпинг „Градина“.

 1. Условия за анулиране:

 Като изискуем гарантиращ депозит се изисква 50% от стойността на резервацията. Плащането от страна на клиента следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на потвърдителен имейл от страна на „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД.

 Доплащането, в размер на 50% от стойността на резервацията, следва да бъде извършено до 30 дни преди настаняване.

 При анулация на потвърдена резервация в срок до 60 дни преди датата на настаняване, сумата, платена предварително от клиента, ще бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана.

 При анулация на потвърдена резервация в срок до 30 дни преди датата на настаняване, 50 % от сумата, платена предварително от клиента, ще бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана.

 За анулации, направени след 30 дни преди датата на настаняване, като неустойка се удържа цялата стойност на платената резервация.

 Ако клиентът не плати или не предостави платежен документ за внесен депозит в рамките на указания срок за плащане, „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД си запазва правото да анулира резервацията, като задължително уведоми клиента за анулираната резервация.

 При анулация на резервацията в деня на настаняване или в случай на неявяване на клиент, като неустойка се удържа цялата стойност на платената резервация.

 При по-ранно отпътуване стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

 Във връзка с епидемиологичната обстановка в световен мащаб и форс мажорни обстоятелства - карантина или тест, показващ наличието на заболяване или инфекция, се издава ваучер за платената стойност с валидност 12 месеца.

 1. Условия за настаняване:

 Работното време на Рецепция е от 00:00 до 24:00 часа. Настаняването в Къмпинг „Градина“ започва от 14:00 часа.

 Клиентът е длъжен да предостави всички данни, поискани му от рецепциониста, необходими за осъществяване на настаняването.

Настаняване на деца:

o Детски креватчета се предоставят безплатно. Те трябва да бъдат заявени предварително при резервация.

Домашните любимци:

o Клиентите трябва да информират за наличието на домашен любимец при резервация или най-късно до 7 дни преди настаняване.

o В бунгалата на Къмпинг „Градина“ се допуска настаняване на клиенти с кучета с тегло до 5 кг, след заплащане на депозит в размер на 300 лв. преди настаняване.

o В случай, че домашният любимец е над 5 кг. и клиентът откаже настаняване поради недопускане на домашния любимец, заплатената сума не се възстановява.

o Домашните любимци трябва да бъдат под постоянния контрол и грижи на клиента.

o При установяване на щети, нанесени от домашния любимец, „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД удържа сума от депозита, съответстваща на нанесената щета.

o При напускане на клиентите и установяване на ненанесени щети от домашният любимец,, депозитът се възстановява. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията, а за действащите наемни правоотношения е основание за едностранното им, предсрочно прекратяване.

 1. Условия за напускане:

 Всички клиенти са длъжни да освободят помещенията, в които са настанени, до 12:00ю часа в деня на освобождаване на бунгалото. При по-късно освобождаване на бунгалото се дължи неустойка, както следва:

o При просрочие се дължи неустойка в размер на 50% от стойността на нощувката.

 В случай на повреда от страна на клиента на имущество, собственост на „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД, ако повредата е причинена чрез употреба извън типичната такава за конкретната вещ, клиентът дължи заплащане на стойността на увредената вещ, според ценоразписа, който е наличен във всяко бунгало.

 Във всяко бунгало има наличен опис на инвентара, както и ценоразпис на наличните в него артикули. В случай на установена липса на артикул от инвентара на бунгалото, клиентът дължи заплащане на липсващия артикул.

 При загубени/забравени вещи, установени от клиентите, същите следва да се свържат с „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства. Служителите на Къмпинга ще окажат съдействие на клиентите.

 1. Поведение на клиентите и щети:

„Къмпинг Южен бряг“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение от клиентите си за всички злонамерени актове, които не отговарят на добрите нрави и общоприети норми, и водят до увреждане на имуществото на Къмпинга.

 Клиентите са длъжни да спазват прилично поведение на територията на Къмпинг „Градина“ и тишина в часовете от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 8:00ч., както и да не нарушават личният живот и спокойствие на останалите почиващи на Къмпинг „Градина“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА" – 2024

КАРАВАНИ

 1. Условия за резервации:

 При резервация и настаняване, всеки клиент е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг “Градина” и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това приема и настоящите Oбщи условия, независимо от начина, по който е направена резервацията (онлайн, по телефона или на място).

 Резервации могат да бъдат направени на телефон: +359 888 77 33 44, на e-mail: reservations@campinggradina.com, директно на нашата уеб страница: https://campinggradina.com или на място в Къмпинг „Градина“.

 В периода между запитването и действителното осъществяване на резервацията, наличността може да се промени и това може да доведе до промяна в първоначалната цена или нейната наличност.

 Всички резервации ще останат временни, докато клиентът не заплати посочения по-долу депозит, потвърждаващ резервацията. След получаване на депозита, Къмпингът ще изпрати на клиента уведомително съобщение за потвърждение на резервацията.

 След получаване на авансово плащане от клиента, резервацията е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

 Всяка резервация е лична и клиентът е отговорен за извършването на всякакви изменения по нея.

 Ако клиентът прави резервация от името на трето лице, той трябва да предостави детайлна информация за титуляра на резервацията. Клиентът е задължен да информира титуляра на резервацията относно нашите Общи условия.

 За целия период на пребиваване, къмпингуващият има право на безплатен достъп за 1 /един/ бр. МПС, за което получава пропуск на рецепция. Срещу всеки получен пропуск, къмпингуващият заплаща депозит, в размер на 20 лв. При заплащане на депозита, къмпингуващият получава касов бон, който е длъжен да пази до момента на напускане на къмпинга. При връщане на предоставения пропуск и представяне на касовия бон, дежурният администратор възстановява заплатения депозит.

 При резервация клиентът следва да посочи регистрационния номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп.

 При резервация клиентът следва да посочи регистрационния номер на своята каравана, която ще бъде позиционирана в Къмпинга.

 Втори и последващ автомобил, пристигнал по каквато и да е причина при наемателя, се заплаща на редовна цена по обявения ценоразпис на входа на паркинга.

 Леки товарни автомобили, микробуси, кемпери и други превозни средства, различни от леки автомобили, се допускат само за товаро-разтоварна дейност след предварителна уговорка с персонала на Къмпинга.

 При желание на наемателя да използва джет, лодка, АТВ и др. трябва да уведоми предварително Къмпинга. Позиционирането и експлоатацията на по-горе посочените се осъществява по надлежния ред и отредените за това места - водни коридори, място за съхранение, престой и др.

 1. Цени и Плащания:

 Всички публикувани цени са за парцел за цял сезон /01.05-30.09.2024 г./ и включват: o ДДС o туристически данък o застраховка o паркомясто за едно превозно средство o безплатен интернет o до четири регистрирани лица в един парцел за каравана за една нощувка o Ползване на санитарни помещения /душове, WC/  В цените не са включени разходите за консумираната ел. енергия и вода. Всеки парцел разполага с индивидуален електромер и водомер, които се отчитат ежемесечно. Заплащането на изразходваната ел. енергия и вода се извършва до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е начислена консумацията. При закъснение на плащането наемодателят има право да прекъсне подаването на ел. енергия и вода.

 На наемателите на всеки парцел се начислява такса за битови отпадъци, в размер на 1 /един/ лев на ден за месеците юни, юли и август, която се заплаща от наемателите до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е начислена.

„Къмпинг Южен бряг“ ЕООД приема следните методи на плащане: o В брой, в български левове o Чрез ПОС терминал, на място o Чрез банков превод по следната банкова сметка:

     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
     Титуляр: „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД
     IBAN: BG17CECB979010D9615305                
     BIC: CECBBGSF
 1. Плащания и фактури:  При заплащане на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номерът на резервацията, номерът на резервирания парцел, както и името на лицето, на което е направена резервацията.  Информация за плащането се съдържа в потвърждението на резервацията.

 В случай, че клиентът желае да получи фактура за направеното плащане, извършено по банков или друг електронен път, трябва незабавно след получаване на потвърждението на резервацията да ни изпрати данните за фактура. При плащане на място е необходимо единствено да уведомите служителя на рецепция, който Ви обслужва, и да предоставите данните за фактура.

 Възстановяване на суми, платени по банков или друг електронен път, се извършва по банкова сметка на клиента, от която е направено плащането, в срок от 10 работни дни.

 Възстановяване на суми, платени в брой, се извършва на място, на рецепцията на Къмпинга.

 1. Условия за анулиране:

 Гостът заплаща 100% от дължимата сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.

 В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 30 /тридесет дни/ преди началната дата за стартиране на сезон 2024 – 01.05.2024 г.

 В случай на анулиране след този срок, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД задържа 100% от авансово платената сума.

 При резервация и настаняване след началната дата за стартиране на сезон 2024 – 01.05.2024 г., гостът заплаща 100% от общата дължима сума за целия престой в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.

 В случай на анулиране на резервация, направена след началото на сезона, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД задържа 100% от заплатената сума.

 В случай, че сумата от авансовото плащане не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира.

 1. Условия за настаняване:

 Работното време на Рецепция е от 00:00 до 24:00 часа.

 Къмпингуващите средства /каравани/ трябва да бъдат на място, в къмпинг „Градина“, в периода 25-ти – 30-ти април, за да бъдат позиционирани до 1-ви май, съгласно схемата за разполагане на къмпингуващи средства, публикувана в официалния сайт на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД, като това е задължение на всеки собственик на каравана.

 Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва от служители и техника на къмпинга от 09:00 до 17:00ч.

 При пристигане извън посочените часове за настаняване, караваната се оставя на територията на къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водоснабдяване се извършва на следващия ден.

 Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След предварително известяване, в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия. Всички лица на територията на Къмпинга подлежат на регистрация на рецепция при пристигане.

 Настаняването на къмпингуващи средства става съгласно схема за разполагане на къмпингуващи средства, публикувана в официалния сайт на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД. Лица под 18 години се настаняват само с придружител /родител/.

 Клиентът е длъжен да предостави всички данни, поискани му от рецепциониста, необходими за осъществяване на настаняването.

 При желание от страна на къмпингуващите да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това дежурния администратор на Къмпинга минимум три дни преди крайния срок за напускане.

Домашните любимци:

o Домашни любимци на територията на Къмпинга за пребиваване в каравани се допускат. Забранява се свободното им отглеждане и разхождане на територията на Къмпинг "Градина". Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Почистването след домашните любимци е задължително!

 1. Условия за напускане:

 Освобождаването на парцела за каравана става задължително до 12:00 часа. При неспазване на часа за освобождаване, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция в размер на половината от стойността на една нощувка, съгласно действащия ценоразпис.

 Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.  При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в Къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.  Ако в срок до три дни, след изтичане на крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство. В този случай „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинените от това вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващият, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство.

 1. Поведение на клиентите и щети:

 Къмпинг „Градина“ си запазва правото да търси обезщетение от клиентите си за всички злонамерени актове, които не отговарят на добрите нрави и общоприети норми, и водят до увреждане на имуществото на Къмпинга.

 Клиентите са длъжни да спазват прилично поведение на територията на Къмпинг „Градина“ и тишина в часовете от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 8:00 ч., както и да не нарушават личния живот и спокойствие на останалите почиващи на Къмпинг „Градина“.