ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА"

 1. Цените включват:
  • туристически данък
  • застраховка
  • паркинг за едно превозно средство
  • до четири регистрирани лица в един парцел за една нощувка
 2. В цената са включени още:
  • Електрическо захранване до 10А /2,20 kW/
  • Водозахранване /с лични средства за свързване на летуващият на каравана, кемпер, палатка/
  • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
  • Сметоизвозване
 3. При резервация и при настаняване, всеки е длъжен да се запознае с правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта и изложен на видно място на рецепция и да приеме общите условия за ползване на къмпинга.
 4. Чрез заплащане на престой на територията на къмпинг "Градина" в брой или по банков път, плащащият декларира, че се е запознал и приел общите условия на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД.
 5. За валидна се счита резервация, направена чрез използването на  резервационната форма на страницата на къмпинг "Градина", приети са общите условия от страна на РЕЗЕРВИРАЩИЯ и  потвърдена от страна на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД в рамките на 3 работни дни след постъпване на сумата по сметката.
 6. В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ преди планираната дата на пристигане.
 7. В случай на анулиране, след този срок, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ"  ЕООД задържа 50% от авансово платената сума.
 8. В случай на анулиране на на резервацията по време на престоя, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД  има право да задържи 50% от заплатената сума за Вашият престой.
 9. Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ в брой на рецепция, по банковата сметка на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД или на ПОС Терминал на рецепция преди настаняване.
 10. Срок и начин на плащане на общата цена:

 Ранни записвания

 • Капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • Останалите 50% се заплащат в срок до 16.11.2017 г. При неплащане на втората вноска в упоменатият срок, първата вноска се връща по сметката от която е направен преводът, след като от нея удържана сума в размер на три нощувки по цени посочени в ценоразписа на сайта на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД и резервацията се анулира.
 • при отказ от резервация преди 16.11.2017 г., "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД има право да задържи стойността на три нощувки, изчислена на база ден, съгласно ценоразписа.
 • При резервиране на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията, периода на наемане, както и името на лицето на което е направена резервацията

 Стандартни записвания

 

 • Капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцела/бунгалото може да бъде нает/о.
 • Останалите 50% се заплащат минимум 21 /двадесет и един/ работни дни преди датата на настаняване в къмпинга, задължително преди настаняване.
 • В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира, а сума в размер на три нощувки, изчислена база ден, остава в полза на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД.
 • При резервиране на парцел/бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията/бунгалото, периода на наемане, както и името на лицето на което е направена резервацията.

Сметка:  BG55CECB979010D9615300
Валута:   BGN
Титуляр: „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД

Централна Кооперативна Банка